Tornádo: Jak vzniká a proč se objevuje i v Česku?

Tornádo

Autor: Libor Frýdl

7. srpna 2023 21:38

Tornáda patří k nejvíce zničujícím a nebezpečným meteorologickým jevům, které představují ohromující příklad síly a náhody přírody. Tyto rotační větry jsou schopny způsobit obrovské škody a devastaci na své cestě. Jak vznikají tornáda a co stojí za tímto impozantním jevem?

Tornádo je vzduchový vír s rotačním pohybem, který sahá od zemského povrchu až do nebezpečné oblasti bouřkových mraků. Vytváří typicky štíhlý a dlouhý sloupec, jenž se nazývá tornádový stožár, a může být provázen silnými větry, extrémními dešti, hromy a kroupami. Tyto nebezpečné jevy obvykle vznikají v rámci velkých bouřkových systémů, jako jsou supercelulární bouřky.

Vznik tornáda souvisí s nestabilními povětrnostními podmínkami a specifickými meteorologickými jevy. Pro vznik tornáda jsou nezbytné tři hlavní složky: teplý a vlhký vzduch, studený vzduch a různorodý směr a rychlost větru v různých vrstvách atmosféry.

Tornáda se často vytvářejí v oblastech, kde se setkávají teplý a vlhký vzduch s chladnějším vzduchem. Toto setkání vytváří různice v teplotách a vlhkosti, což může vést k výrazným změnám v atmosférickém tlaku.

Vytvoření tornáda vyžaduje také silné vertikální větry, které mohou začít rotovat kolem svislé osy. Tato rotace se často vyvíjí v tzv. mezibouřkovém koridoru, což je úzký pás vzdušného prostoru mezi dvěma odlišnými vzduchovými hmotami.

Tornáda jsou podporována několika různými mechanismy, jako je šikmý sráz větru, který může způsobit rotaci, a tzv. bouřkový zub. Bouřkový zub je oblast, kde horizontální vášnivý vzduch začne rotovat podél svislé osy a zvyšuje sílu rotace.

Pokud jsou tyto složky dostatečně silné a spojí se v pravý čas a na pravém místě, může se vytvořit tornádo. Tornáda začínají jako slabé víry a postupně se mohou rozvinout do mnohem silnějších a destruktivních forem.

Tornáda jsou meteorologickým jevem, který se vyskytuje ve většině částí světa, včetně České republiky. I když nejsou tak běžná jako v některých jiných oblastech, existuje několik faktorů, které přispívají k výskytu tornád u nás.

Česká republika se nachází v oblasti, kde se setkávají různé vzduchové hmoty a teploty. Toto setkání může vytvářet nejen bouřkové systémy, ale i podmínky pro rotaci vzduchu a vytvoření tornáda. I topografie a reliéf České republiky mohou ovlivnit proudění vzduchu a vytvářet lokální zóny s různými teplotami a tlaky, což může podporovat vznik tornád.

Témata: Tornádo