Patříte mezi houbaře a těšíte se, až si vyrazíte posbírat pár chutných hřibů? Pak vám přijde vhod meteorologická mapa, která monitoruje pravděpodobnost růstu hub v zemi.

Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst zhruba 10 dní po vydatných deštích a následném teplém počasí, nejvíce v rozmezí července a září. Pokud vás zajímá, kde jsou aktuálně nejlepší podmínky, podívejte se na tuto mapu.

Jak funguje? "Zásadním kritériem pro tvorbu mapy je hodnota API30 (index předchozích srážek), což je veličina posuzující nasycenost půdy, založená na sumaci denních úhrnů srážek za sledované období (30 dní) s klesající vahou směrem do minulosti (čím vyšší hodnota, tím vyšší nasycení půdy vodou a tedy „potenciál růstu hub“)," vysvětlili meteorologové.

"Hodnota API30 je násobena koeficientem vycházejícím z průměrné teploty v posledních sedmi dnech, jelikož v nejteplejších měsících je potenciál výparu spadlých srážek výrazně vyšší. Stejný úhrn srážek je proto méně “efektivní” pro růst hub například v srpnu, než v červnu," dodali.

Upozornili také, jak změna klimatu ovlivňuje houby. "Klíčovým faktorem pro růst hub je vodní bilance. Zvyšující se teploty spojené s klimatickou změnou zvyšují výpar a tím snižují množství vody dostupné pro houby. V budoucnu lze očekávat negativní dopad tohoto jevu na růst hub," tvrdí.

Témata:

Houby | stars24.cz

Vstoupit do diskuse