Proč se za oběti drží minuta ticha?

Lidé na pietním místě zapalují svíčky za oběti masové střelby

Autor: Libor Frýdl

23. prosince 2023 17:27

Minuta ticha je tradice, která se užívá k vyjádření úcty a respektu k zemřelým nebo k vyjádření solidarity v případě tragických událostí. Proč je to ale přesně ona jedna minuta?

Délka jedné minuty pro tradici minuty ticha není pevně daná a může se lišit v závislosti na kontextu, kultuře nebo zvyklostech daného místa. Jedna minuta je běžná doba, kterou lidé vnímají jako dostatečně dlouhou na vyjádření respektu nebo vzpomínek, není to ale pravidlo a v některých případech může být minuta ticha kratší nebo delší.

Délka jedné minuty byla historicky považována za vhodnou, protože je dostatečně krátká, aby nevyžadovala přílišnou pozornost, ale zároveň dostatečně dlouhá na to, aby umožnila okamžik ztišení a reflexe. Někdy se také využívá, protože je snadné měřit a sledovat.

Důležitější než samotná délka je význam a účel minuty ticha, který je většinou spojen s vyjádřením respektu, vzpomínek a solidarity. Forma tohoto vyjádření se může lišit v závislosti na kulturních normách a tradicích.

Minuta ticha často provází různé události, jako jsou pohřby, památníky, nebo připomínkové ceremonie. Je to chvíle, kdy si lidé mohou vzpomenout na zemřelé a uctít jejich památku. Držení minuty ticha je také způsobem, jak vyjádřit solidaritu s rodinami a přáteli zemřelých. Ukazuje se tím, že lidé sdílejí jejich ztrátu a smutek.
   
 
 
 

Témata: střelba na pražské FF UK (21.12.2023)