Den matek se blíží: Jaká je historie tohoto svátku v Česku?

Ilustrační fotografie.

Autor: Pavel Krejčí

3. května 2024 8:21

Květen kromě dvou státních svátků skrývá i Den matek, který letos připadá na neděli 12. května. Tedy v Česku, protože například ve Velké Británii už ho mají za sebou. Proč jsou u nás maminky oslavovány během druhé květnové neděle? 

U nás se začal den matek slavit v roce 1923, tedy před 100 lety. Tehdy jeho oslavy prosadila Alice Masaryková, dcera prezidenta Masaryka, která veřejně vystupovala za prosazení práv žen. Před 100 lety také svátek matek připadal na druhou květnovou neděli. Myšlenky oslav mateřství na našem území jsou však starší, ještě před Alicí Masarykovou (a později spolu s ní) je propagovala například Olga Stránská-Absolonová, rovněž významná osobnost českého hnutí za ženská práva, politička a novinářka.  

O druhé neděli v květnu se mělo především děkovat všem maminkám za jejich obětavou péči o děti i náročnou práci v domácnosti. Matkám se projevovala patřičná úcta i láska, později se jim dávaly drobné dárky. Oslavy dne matek měly před 100 lety rovněž výrazný emancipační charakter, když se při jeho příležitosti veřejně hovořilo o významu žen v rodinném i veřejném prostoru.

Připomínalo se, že právě díky ženám a starostlivým matkám, které podporují své manžele a děti, se mohou muži výborně uplatnit v jakékoliv sféře, například v tak důležité vědě nebo politice. Svou nezištnou péčí totiž právě ženy formují muže.

Den matek se oslavoval doma v rodinách, ale také ve školách či při setkání tělovýchovných organizací nebo politických stran. Děti pořádaly besídky na počest svých maminek, v nemocnicích lékaři poskytovali ženám osvětové přednášky, kulturní spolky přichystaly divadelní nebo pěvecká představení, charitativní organizace realizovaly veřejné dobročinné sbírky na podporu svobodných a chudých matek.

Témata: den matek