Proč se v létě vyhýbat slunci? Nehrozí vám jen spálení

Polední slunce, ilustrační fotografie

Autor: Libor Frýdl, stars24.cz

19. června 2023 14:25

Slunce je nezbytným zdrojem života a energie na Zemi. Nicméně nadměrné vystavování se Slunci může mít negativní dopad na naše zdraví. Podívejte se na vlivy přílišného slunění se, rizikové faktory spojené s nadměrnou expozicí a důležitá ochranná opatření.

Sluneční záření obsahuje ultrafialové (UV) paprsky, které mohou pronikat do naší kůže. Dva hlavní typy UV paprsků jsou UVB a UVA. UVB paprsky jsou odpovědné za spálení sluncem, zatímco UVA paprsky pronikají hlouběji do kůže a mohou přispívat k předčasnému stárnutí a riziku vzniku rakoviny kůže.

Podle serveru Verywell Health existuje několik faktorů, které mohou zvyšovat náchylnost jednotlivců k poškození slunečním zářením. Lidé s jasnou pletí, modrýma očima a blond nebo rudými vlasy mají obecně vyšší citlivost na slunce. Genetické faktory a užívání určitých léků také mohou hrát roli v náchylnosti k poškození způsobenému sluncem.

Nadměrná expozice slunci představuje ale i několik dalších zdravotních rizik. Prvním a nejčastějším je spálení sluncem, které způsobuje zarudnutí, bolest a odlupování pokožky. Opakované spálení se zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže.

Nadměrná expozice slunci také přispívá k předčasnému stárnutí pokožky, což se projevuje vráskami, pigmentačními skvrnami a ztrátou elasticity. Kromě toho může sluneční záření oslabit imunitní systém a zvýšit riziko infekcí a alergických reakcí.

Pro minimalizaci rizik spojených s nadměrnou expozicí slunci je důležité dodržovat ochranná opatření. Používání opalovacích krémů s vysokým SPF faktorem, nošení klobouků a slunečních brýlí, vyhýbání se slunci v nejintenzivnějších hodinách (obvykle od 10 do 16 hodin) a nošení ochranného oblečení jsou klíčové kroky k ochraně pokožky před škodlivými účinky slunečního záření.

Pravidelné kontroly kůže jsou také důležité, aby se odhalily případné známky podezřelých mateřských znamének nebo změn, které by mohly být indikátorem rakoviny kůže. V případě podezření je důležité konzultovat s lékařem.

Při dlouhodobém vystavení se slunci hrozí také úžeh i úpal. Úžeh je stav, kdy je tělo vystaveno dlouhodobému nebo intenzivnímu slunečnímu záření, které převýší jeho schopnost termoregulace. Příznaky úžehu zahrnují zarudlou, horkou a bolestivou pokožku, která může být doprovázena otoky, puchýři a dokonce i popáleninami. Mohou se také objevit symptomy jako únava, bolesti hlavy, závratě a nevolnost.

Je důležité okamžitě reagovat na tyto příznaky. Postiženou osobu je třeba přesunout do chladného prostředí, poskytnout jí dostatek tekutin k hydrataci a upravit tělesnou teplotu pomocí chladných obkladů nebo studených sprch.

Úpal je vážnější stav způsobený přehřátím těla kvůli dlouhému pobytu na slunci nebo ve velmi horkém prostředí. Je způsoben nerovnováhou teploty těla a nedostatečnou hydratací. Příznaky úpalu zahrnují vyčerpání, silnou dehydrataci, závratě, svalové křeče, nevolnost a zvracení. V extrémních případech může dojít ke ztrátě vědomí a ohrožení života.

Pokud si všimnete příznaků úpalu, je důležité okamžitě jednat. Postiženou osobu převeďte do stínu nebo do chladného prostředí, poskytněte jí dostatek tekutin (zejména vody) k hydrataci a vyhledejte lékařskou pomoc, zejména pokud jsou příznaky vážné.

Témata: Slunce Lidé