I když se oba narodili v zde a v Česku se i brali, žijí v Kanadě. A proto by se za mořem Lucie Vondráčková se svým manželem rozvedla. Důvod je prostý – získala by tam mnohem vyšší výživné pro sebe i dva malé syny. Jenže to má jeden háček!

Už od chvíle, kdy pár oznámil, že se rozchází, se spekuluje, kde rozvod proběhne, jak to bude s majetkem a kolik bude výživné na dva syny Vondráčkové a Plekance – pětiletého Matyáše a tříletého Adama.

Hokejista rozvod za mořem odmítá. Jeho právnička tvrdí, že má šanci na úspěch. Proč? Poukazuje na to, že chlapci i manželé mají českou státní příslušnost.

„V souladu se zák. č. 91/2012 zákona o mezinárodním právu soukromém platí: Pokud pravomoc ve věcech vyživovacích povinností a ve věcech rodičovské odpovědnosti není upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie (a to v tomto případě není, neboť na danou věc se nevztahuje nařízení Rady (ES), ani není platně uzavřena příslušná smlouva o právní pomoci mezi ČR a provincií Quebec), je ve věcech výživy, výchovy a dalších věcech péče o nezletilé, včetně opatření k ochraně osoby a majetku, dána pravomoc českých soudů, jestliže nezletilý má obvyklý pobyt v České republice nebo jestliže je státním občanem České republiky, i když má obvyklý pobyt v cizině,"prozradila Blesku  JUDr. Lenka Radoňová, která Plekance zastupuje.

"Osobní poměry manželů se řídí právním státem, jehož jsou oba občany. Smluvená úprava manželského majetkového práva se řídí právním řádem, který byl v době sjednání úpravy rozhodný pro majetkové poměry manželů, tj.právním řádem ČR, výjimka je možná pouze dohodou. Pan Tomáš Plekanec výslovně odmítá, aby se majetkové poměry mezi manželi řídily právním řádem jiného státu,"doplnila Radoňová.

Vondráčková chce výživné půl milionu měsíčně - pro sebe!

Radoňová už dříve odmítla slova Vondráčkové o tom, že je její předmanželská smlouva s Plekancem neplatná. Zároveň potvrdila pravost návrhu na finanční vyrovnání, ve kterém hokejista navrhuje částku 60 tisíc měsíčně na oba syny - 25 tisíc na Adama a 35 tisíc korun na Matyáše. Dodává, že by zaplatil i další výdaje, které se chlapců týkají - například za školu, stěhování nebo dovolené.

A jak je to s částkami, které Vondráčková podle médií požadovala pro své syny? „V návrhu nepožaduje výživné na nezletilé děti ve výši 30 tisíc dolarů, ale požaduje výživné pro rozvedenou manželku paní Lucii Plekancovou Vondráčkovou ve výši 30 tisíc dolarů měsíčně. Výživné na nezletilé děti žádá, aby určil soud, v návrhu není vyčísleno,“ vysvětlila pro Extra.cz zástupkyně Plekance. Pokud to přepočítáme - 30 tisíc kanadských dolarů je asi 510 tisíc českých korun.

To ale není zdaleka vše! „Další částky, 3 miliony a 4 miliony, tedy sedm milionů dolarů, představují takzvané kompenzace zejména za ztrátu vlastní kariéry a zabezpečení do budoucnosti rozvedené manželky a je opět stanoveno na základě subjektivních hodnocení navrhovatelky paní Lucie Plekancové Vondráčkové,“ doplnila advokátka.

Témata:

Tomáš Plekanec | Lucie Vondráčková | stars24.cz

Vstoupit do diskuse