Turbulentní dění kolem děkana jedné z fakult VŠE Miroslava Ševčíka nenechalo v klidu ani Ilonu Csákovou. Ševčíkovi hrozí kvůli incidentu u Národního muzea odvolání z funkce.

Csáková vše postavila do kontrastu s tvrzeními, jak je Česko více než 30 let po sametové revoluci bezpečnou a demokratickou zemí. 

"Oproti tomu, ve skutečnosti, se zde veřejně a bez morálních skrupulí na základě pouhých domněnek, fabulací a lží dehonestují a vyhazují či odvolávají ze svých zaměstnání slušní lidé. Kam jsme se to dostali?" napsala na facebooku.

Zpěvačka prohlásila, že se jí to nelíbí a neodpovídá to frázím o demokratické a bezpečné zemi. 

"Ano, vím, že ten, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde! Ovšem také vím, že pokud kdokoli rozhoduje o životním osudu druhého člověka, měl by tak činit bez sebemenších emočních vlivů (závist, nesympatie) a především pak na základě zcela relevantních informací a důkazů!" pokračovala.

V případě Ševčíka tomu tak podle Csákové není. "A opravdu je velmi, velmi špatné, neetické a naprosto amorální 'odsoudit a potrestat' kohokoli pouze na základě někým záměrně vytvořené fabulativní a urážlivé nepravdy," dodala.

Témata:

Ilona Csáková | stars24.cz