Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí podal vládě podnět na pozastavení činnosti 26 stran a hnutí. Jedním z hnutí je i List Jaromíra Soukupa.

Mezi subjekty navrženými k pozastavení činnosti patří například "ANO, vytrollíme europarlament," "List Jaromíra Soukupa" a "Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka".

"Navržené strany a hnutí opakovaně neodevzdaly výroční finanční zprávu, případně nereagovaly na výzvu úřadu k odstranění nedostatků nebo doplnění výročních finančních zpráv," uvedl Ivo Kousal, vedoucí oddělení kontroly a správního řízení.

"Vzhledem k tomu, že strany a hnutí byly za porušení těchto povinností sankcionovány nejméně dvakrát a ani poté nedošlo z jejich strany k nápravě, musely s tímto postupem počítat," dodal Kousal.

Úřad podal podnět vládě, která může podat k Nejvyššímu správnímu soudu návrh na pozastavení činnosti. "Podnět se rovněž týkal rozpuštění tří politických stran a hnutí. Jedná se o další krok, který reaguje na nečinnost již pozastavených stran. Ty ve stanovené lhůtě nesplnily povinnosti, které vedly k pozastavení jejich fungování; konkrétně nepředložily výroční finanční zprávy," uvedl předseda úřadu Vojtěch Weis.

Témata:

Jaromír Soukup (podnikatel, moderátor) | List Jaromíra Soukupa | stars24.cz

Vstoupit do diskuse