Zpěvák Ondřej Brzobohatý v posledních dnech několikrát v souvislosti s prezidentskou volbou komentoval politickou situaci v České republice. Přiznává, že jeho slova vyvolala velkou odezvu - a nejen tu pozitivní. celá řada příspěvků podle něj varovala před migrací a islámem. A právě k této problematice se proto rozhodl zpěvák a textař ještě vrátit.

Brzobohatý přiznává, že je moc rád, že jeho vyjádření rozpoutalo takovou širokou diskuzi. „Přesně o tom je totiž ona demokracie. O diskutování, ve kterém má každý právo na to, projevit a obhájit svůj vlastní názor, či polemizovat o názorech ostatních. Mimochodem přesně to, co nedělal pan Miloš Zeman, když se veškerých prezidentských diskuzí záměrně neúčastnil. Na mě takové gesto působilo přinejmenším povýšeně, nicméně jsem to shovívavě přisuzoval jeho vrtkavému zdravotnímu stavu,“ uvedl zpěvák.

Pročítal si prý různé různé reakce a má potřebu se k nim vyjádřit. „Především tedy k těm ustrašeným. Omlouvám se za ten výraz, avšak hned vysvětlím, proč na mě tyhle reakce právě tak působí,“ vysvětluje.

Jde prý především o lidi, kteří píší příspěvky o migrantech, ze kterých prý Brzobohatý cítí demagogii většiny populistických politiků, kterým někteří slepě věří. „Já sám se rozhodně nepovažuji za specialistu na uprchlickou krizi a nevím, jak dalece se o problém migrace a uprchlíků osobně zajímají ti, kteří o ní s takovou nenávistí a strachem z ní proklamují své myšlenky (domněnky), ale většinou to na mě působí tak, že vycházejí jen z hesel extremistických politiků,“ píše na sociálních sítích hudebník s tím, že nechce řešit kvóty a další věci s tím související, ale samotný princip celého problému migrace.

„Důležité je zásadně rozdělovat mezi uprchlickou krizí a terorismem. Tedy mezi migranty a sebevražednými atentátníky. Populističtí politici to záměrně spojují, aby tak své voliče nainfikovali strachem o jejich holý život. Čeho se ale podle Vás je nutné bát? Čím konkrétně si myslíte, že se právě Vás dotkne přijetí lidí v tísni? Vy opravdu věříte, že u nás hodlají znásilňovat Vaše děti? Nebo snad Vás samotné? Že přinutí Vaše ženy nosit burku a Vás věřit v Alláha? Pokud ano, jste bezesporu obětí davové psychózy a sugestibility, která může být v konečném důsledku velmi nebezpečná Vám i lidem ve Vašem okolí,“ vzkazuje Čechům Brzobohatý.

Imigranti totiž podle něj lidé jako my. „Jsou mezi nimi jak lidé bez vzdělání, tak i lidé studovaní. Na rozdíl od nás ale oni prchají před válkou v jejich zemi. Prchají před zlem a bezprávím, aby mohli žít život v míru. Je to otázka přirozeného pudu sebezáchovy každého z nás. Pro takovou dlouhou cestu většinou tito lidé obětují nejen svou důstojnost, ale vše, co v životě doposud získali. Možná si pojďme obecně připomenout, že slovo 'uprchlík' je totiž odvozeno od slova 'prchat', nikoliv 'ubližovat' nebo 'znásilňovat',“ uvádí zpěvák.

Zmiňuje i to, že podobný stav zažívá lidstvo od nepaměti. „Pro příklad nemusíme chodit daleko. Stejně tak tomu bylo nejen za druhé světové války v Československu, ze kterého pod nacistickou řeží unikalo deseti tisíce lidí a hledalo útočiště v zemích s lidskými podmínkami k životu. Následně, pod nadvládou komunistického režimu, se z naší země na západ snažila dostat obdobně početná skupina lidí, kteří nedokázali snést žít v nesvobodě. Někteří z nich za svou odvahu zaplatili životem ještě na hranicích naší země, jiní se dočkali pomoci od vyspělejších, demokratických států,“ připomíná obrázky z ne tak dávné minulosti.

Připomíná také, že v drtivé většině se současní uprchlíci, kteří žádají o azyl v evropských státech maximálně přizpůsobují podmínkám, standardům, společnosti a zákonům dané země. „Chtít po nich, aby se vzdali svého náboženského vyznání, jak bývá mnohdy v prohlášení extremistických stran, mi připadá odporně nemorální, jelikož to je každého osobní věc, jestli je křesťan, muslim, žid anebo hinduista. Ti, kteří neprojdou protokolem nebo se přizpůsobit nechtějí, odcházejí zpátky do své země. Je rozhodně nezbytné, aby se vytvořily přísné kontroly, které by zabránily ilegálním přistěhovalcům vstoupit bez povolení do naší země, ale k té legální cestě se přeci už jen z humanistických důvodů nemůžeme stavět zády a rozptylovat mezi sebe tuhle nenávistnou náladu, jako bychom se snad ani nebavili o lidech, nýbrž o otravném hmyzu, píše s tím, že rétorika některých lidí mu připomíná tu před druhou světovou válkou a že se při čtení některých příspěvků stydí.

„Veškeré hoaxy týkající se napadení uprchlíky a podobně, kterých zneužívá v největším množství pan Tomio Okamura, jsou především strašákem, který míří na lidi v menších městech a vesnicích. Ty nezasvěcené. Ty, kteří čtou vesměs jen Blesk a jediné, čemu věří a naslouchají jsou hesla těchto samozvaných spasitelů před neexistujícím nepřítelem. Jeden případ za všechny: Přímo ve vysílání České televize, v pořadu Události, komentáře, použil pan Okamura hoax o statistice znásilňování emigranty ve Švédsku. Švédsko ale žádnou takovou statistiku nemá, jelikož tamní zákon zakazuje vést statistiky založené na etnicitě. Byla to lež, kterou pan Okamura použil jen proto, aby opět zmobilizoval další skupinu ustrašených lidí a mohl nad nimi tak mít následně moc a manipulovat s nimi podle svého,“ tvrdí umělec.

Obavy Čechů dle jeho mínění pramení zkrátka jen ze strachu a z neznalosti celé problematiky. „Já sám se o celou věc často zajímám a se spoustou lidí, řešící tyto konkrétní záležitosti, se i osobně znám. Jsem demokrat a mé vychování a duševní přesvědčení mi velí pomoct člověku, který o ni žádá. Stavět se k němu zády s předsudky o něm, je nelidský a sobecký postoj, který ať si ale každý konfrontuje se svým vlastním svědomím,“ píše na sociálních sítích.

Odlišné téma je ale podle něj terorismus. „Islám sám o sobě, z hlediska náboženství, s ním nemá vůbec co do činění. Islám existuje a vyvíjí se řadu let, stejně tak, jako každé jiné náboženství. Můžeme si o něm myslet co chceme, ale není možné jej ignorovat a už vůbec ne zakazovat. Má právo na svůj vývoj. Ale zase, nespojujme si tento vývoj z vraždícími blázny, kteří se rozhodnou v jeho štítu omezovat svět svými brutalitami. To je něco zcela odlišného. Jde o politiku! Nikoliv o náboženství!“ poučuje občany Brzobohatý.

Zmiňuje také, že i křesťanství bylo v době středověku nainfikováno politikou než se dokázalo vymanit z těchto ideologicky naprosto odlišných zájmů. „A to je právě onen vývoj, který poznamenává v současnosti islám, jako takový. Spoustu politicky angažovaných skupin zneužívá jeho výklad a přetváří jej do agresivních postojů a vymezení vůči civilizované západní společnosti. Tak to bohužel je. Řada zkorumpovaných médií tomu napomáhá a spousta otupělých lidí tomu věří. Jsou to lidé, kteří totiž většinou necestují do zahraničí a nevidí tu situaci jinde ve světě. Já ji vidím. Lidé ve velkých městech rozhodně nejsou vystrašení a nevidí v každém člověku tmavší pleti automaticky teroristu. Nenechávají se manipulovat strachem, který se v nich snaží jak extrémističtí politici, či sami teroristé vytvářet,“ tvrdí.

„Ano, je třeba proti tomu bojovat a ne jen defenzivně vyčkávat, ale to, že se celá společnost schová do svých ulit a zbaběle se izoluje, rozhodně ničemu nepomůže. Ba naopak, čím víc teroristé cítí strach obyčejných lidí, tím větší mají sílu a moc se dál prosazovat. To nejdůležitější je rozhodně propojení všech tajných bezpečnostních sil skrz celý civilizovaný svět. Jakmile začnou táhnout za jeden provaz, je možné proti teroristům efektivně bojovat. My, civilisté, jim k tomu nejlépe dopomůžeme právě tak, že dáme za všech okolností najevo svou neústupnost a sílu. Naše vystoupení z Evropské Unie, po kterém pan Okamura a jemu podobní tak dychtivě volají, by nám tak logicky žádnou ochranu nepřineslo, ba naopak,“ uvádí s tím, že právě politika strachu se hodí do krámu všem populistům, mezi které řadí i Miloše Zemana. 

Druhý prezidentský kandidát je podle něj jiný. „Pan profesor Jiří Drahoš si tohle všechno uvědomuje a bezpochyby s tím hodlá zodpovědně naložit. Je to inteligentní a vzdělaný muž, stejně tak jako pan Zeman, jenomže na rozdíl od něj, má pan Jiří Drahoš zásady, které jsou postaveny na humanismu. Tedy něčem, s čím tento stát před sto lety vznikl a co mu vštípil jeho otec Tomáš G. Masaryk do svědomí. Řada lidí a vyznavačů spikleneckých teorií má pocit, že se snad zrovna spřádá nějaká antizemanovská kampaň, nebo že je pan Jiří Drahoš jen nastrčená loutka a podobně. Slyšel jsem a přečetl už ledacos. Ne, nic z toho se neděje. To jen zkrátka začala Slušnost a Pravda klepat se vší kuráží i pokorou na dveře Pražského hradu a žádá Hulvátství a Lež, aby si zabalili kufry,“ dodává Brzobohatý.

Témata:

Ondřej Brzobohatý | stars24.cz

Vstoupit do diskuse