Zpěvák Tomáš klus podpořil stávku českých učitelů. Přesto - nebo právě proto, že má doma čtyři děti, zdůrazňuje důležitost učitelské profese a význam školství, které si podle něj zasluhuje mimořádnou pozornost.

Klus se na sociálních sítích veřejně zastal učitelů, kteří stávkovali. „Tak má Joska zítra zase prázdniny. Jsem tomu rád, páč nám doma neteče voda a bydlíme na hotelu a naše prvorozená málo co zbožňuje tak, jako bydlení na hotelu; může si tak svou kratochvíli vychutnat do sytosti,“ vysvětluje na úvod zpěvák.

Není to ale to jediné, proč stávku podporuje. „A jsem tomu rád také proto, že málo co zasluhuje takovou pozornost, jako naše školství, jako lidé, jimž svěřujeme svou budoucnost a kteří, často systému a podmínkám navzdory, obdivuhodně naplňují své poslání,“ podporuje pedagogy Tomáš Klus.

I on se proto rozhodl učitele podpořit. „A to proto, že nesouhlasím s tím, aby se se vzděláním nakládalo jako s politickým rukojmím, aby sloužilo jako nástroj populismu, jak jej v některých svých prohlášeních užívá premiér Voldemort,“ rýpnul si do Andreje Babiše.

Zároveň se ale zastal současného šéfa rezortu školství. „A i když jedním dechem dodávám, že si vroucně přeji, aby se stávka nesvezla jako blesk po osobě ministra školství Roberta Plagy, který rezortu i politice obecně značně prospívá a v mých očích působí jako jistého druhu zjevení. Ano, vím, že je z ANO, ale mé postoje nesouvisí s partají, nýbrž z Voldemortem a tím, jak nás jeho parta jí,“ píše zpěvák.

„Ať žijí (ať mají z čeho žít) učitelé, kéž se jim podaří navrátit důstojný společenský status, který si zaslouží a který jim právem náleží; kéž je společnost vnímá jako patrony své budoucnosti,“ přeje učitelům Tomáš Klus. 

Přesto mu ale jedna věc vadí. „Souhlasím, že odbory nevolí dobrou rétoriku a komunikují druhotná témata. Já fandím učitelům, ne odborům. Doufal jsem, že to je z psaného zřejmé, ale jsou to pořád jen slova. Fandím tomu, že je zapotřebí otázku školství, jeho stav a potřebu reforem otevírat dokořán, protože v tomto případě platí dvojnásob, že není čas ztrácet čas..! dodává k tématu Klus.

Loading...

Témata:

Tomáš Klus | stars24.cz

Vstoupit do diskuse