Bruce Willis: Jak se dnes daří slavnému herci trpícímu vážnou nemocí?

Bruce Willis s rodinou. 4

Autor: Libor Frýdl

23. září 2023 19:41

Bruce Willis se kvůli zákeřné nemoci navždy vytrhl z pracovního kolotoče a nyní si užívá klidu a odpočinku v kruhu rodiny. Jak se mu dnes daří?

Rodina a děti slavného herce si váží každé chvilky, kterou mají. Dcera Rumer přivedla na svět děťátko a je nesmírně vděčná, že i její holčička si může užít chvilky se dědečkem.

"Vidět mého otce, jak dnes drží mou dceru, bylo něco, co si budu pamatovat do konce života. Jeho něžnost a láska k ní byla tak čistá a krásná. Papa, mám takové štěstí, že tě mám a Lou také. Děkuji, že jsi ten nejbláznivější, nejlaskavější a nejúžasnější tatínek, jakého si dívka může přát," uvedla.

Pro herce je také velkou oporou jeho žena Emma, ​​která ho nedávno požádala o obnovení manželských slibů. Neměly sice žádné významné výročí, ale hollywoodský herec zřejmě časem přijde o paměť. Emma tak chtěla vytvořit vzpomínky, ke kterým se bude moct vrátit.

Herec má diagnostikovanou afázii, neurologickou poruchu spojenou s narušenou schopností rozumět a používat slova. Tato porucha vzniká v důsledku poškození mozkových oblastí zodpovědných za řeč a jazyk. Lidé s afázií mohou mít obtíže s mluvením, porozuměním, čtením nebo psaním.

Afázie je často spojena s poraněním mozku způsobeným mrtvicí, traumatickým poraněním hlavy nebo nádory mozku. Léčba afázie může zahrnovat logopedickou terapii, která pomáhá jednotlivcům zlepšit komunikační dovednosti. Léčba může být účinná, zejména pokud je zahájena co nejdříve po nástupu poruchy.

Willise ale trápí i frontotemporální demence, vzácný typ demence, který postihuje určité části mozku spojené s chováním, osobností a jazykem. Symptomy se mohou lišit v závislosti na konkrétním podtypu a pokročilosti onemocnění, ale obvykle zahrnují poruchy chování, změny osobnosti, obtíže v komunikaci a narušení sociálního vnímání. Diagnóza je založena na pozorování symptomů, neurologickém vyšetření a obrazových testech mozku.

Témata: Bruce Willis