Češi mají dnes volný den kvůli prvnímu ze dvou po sobě jdoucích červencových svátků, konkrétně jde o Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Připomeňte si, co pro náš národ znamenají.

Cyril a Metoděj položili v druhé polovině 9. století na Moravě základy vzniku českého státu, ačkoliv Den české státnosti připadá až na 28. září, tedy den zavraždění svatého Václava. 

Bratři ze Soluně dorazili na Velkou Moravu na jaře roku 863 na žádost velkomoravského knížete Rostislava. Metoděj pak také pokřtil českého knížete Bořivoje.

Oba misionáři se postarali o překlad biblických a liturgických textů či úpravu písma pro slovanskou řeč. Také vytvořili světský a církevní zákoník a dali mnoho podnětů pro zpěv, ikonografii a kazatelskou činnost i pro politiku, diplomacii a hospodářství.

Jako první z dvojice zemřel Cyril, stalo se tak v roce 869 v Římě. O šestnáct let později skonal Metoděj, který je pohřben v některém z velkomoravských kostelů. Památka věrozvěstů se původně připomínala v březnu, v roce 1863 byla pro české země a Slovensko Piem IX. stanovena slavnost na 5. července.

Témata:

Cyril a Metoděj | historie | stars24.cz